Login Form

พยากรณ์อากาศ

Mist

22°C

trang

Humidity: 74%
Wind: N at 0 km/h
Friday
Mostly sunny
23°C / 31°C
Saturday
Partly cloudy
23°C / 31°C

ราคาน้ำมัน

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

 

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

 

 

 

ให้นักเรียนที่ได้สำรองลำดับที่ 121 - 150 มารายงานตัวและมอบตัวใน

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 11.30 น.

หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  โดยมีค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ได้แก่ ค่าประกันชีวิต

ประกันของเสียหาย,ค่าเสื้อค่าย,ค่าชุดพละ,กระเป๋า,เข็มขัด ฯลฯ  รวม 1,500 บาท

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรอง

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติภพ  ชัยเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับชั้น ม.ปลาย

รางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น ในงาน

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

 

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ศึกษาดูงาน คณะในฝัน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลช่อศรีตรัง ครั้งที่ 4

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

อบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

 

 

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D

ระดับชั้น ม.ต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

Access Denied

You do not have permissions to access this page.

Time to create page: 0.162 seconds

ผู้บริหาร

       

        นายจรวย  บุญล้อม

      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ