Home

โรงครัวพระราชทาน

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ร่วมกันทำข้าวกล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม